IM-Pact Opleidingen

NLP Post Master Opleiding

NLP en Meesterlijk Coachen.

Meesterlijk Coachen kan alleen bereikt worden door toepassing van NLP in coachmethodieken. Deze methodieken en inzichten tref je in andere modulen van de NLP Post Master. In Meesterlijk Coachen komen de resultaten en inzichten bij elkaar. Meesterlijk Coachen met NLP is coachen in het Beleifsystem, op het gebied van Identiteitsontwikkeling en diepe connectie met het hart. De stijl van Holistisch coachen wordt geleerd vanuit het transpersoonlijke principe: Zet je eigen ego opzij en ga voor het resultaat wat de ander wil bereiken. Zo an je elk niveau coachen naar het doel van de coachee. Dit is geen coaching op gedragsniveau maar leren aanpassingen te realiseren die blijven effect hebben. Mark en Ingrid gebruiken deze beproefde technieken en wetenschappelijk bewezen interventies in hun lessen en coachings.

IM-Pact Opleidingen maakt deze unieke combinatie van NLP en Meesterlijk Coachen mogelijk in de NLP Post Master Module.  Elke module is 3 dagen en de kosten voor elke module zijn identiek. Je krijgt wel huiswerk mee.
Dit blok heeft een eindwerk waarbij het van belang is al tijdens de opleidingsdagen de beschikking te hebben van 2 kennissen die bereid zijn om mee te werken aan je onderzoek. Het feitelijk eindwerk bestaat uit een verslag waarbij een contrastframe wordt gemaakt waarin jij een belangrijke rol speelt. Zo leer je namelijk voorbij jezelf te coachen.

De opleidingsdagen verlopen zoals de NLP opleidingsdagen verlopen: intensieve oefeningen, inzichten en 

theorie om ook het hoofd van informatie te blijven voorzien

Post Master Module
Meesterlijk Coachen

Magisch coachen door NLP in te zetten en voorbij je eigen ego te gaan

NLP en Holistisch Transpersoonlijk Coaching


 

 Coach opleidingen zijn  er in vele verschillende soorten en maten. Veel van deze opleidingen besteden geen tijd of aandacht aan NLP. Daardoor missen deze opleidingen vaak de kracht en de effectiviteit die je krijgt door NLP toe te passen. Dat begint met het scheiden van modellen van de wereld. Heb je de NLP Practitioner en Master opleiding gevolgd dan heb je alle ingrediënten te pakken die jou een uitstekend coach maken. De ingrediënten want NLP is een manier van denken wat vooral naar de basis en de details gaat. Zo leer je in de Master de grondslag van Overtuigingen en hoe criteria werken. Daarbij heb je de details uitstekend geleerd. Een mens is complexer dan de details. Dat weet je zelf ook want wil je de juiste informatie bij jezelf terug vinden dan moet je de tijd bevriezen. Anders is het niet mogelijk om deze ene driver boven water te krijgen. 

 Wil je jouw kennis en kunde inzetten om anderen te begeleiden dan is de complexiteit van de ander vaak de reden om te verzanden in details en daarmee het feitelijke doel van de client te missen.     

  Holistisch  

 Iets is holistisch wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Bij een holistische coaching wordt de gehele mens betrokken. Zowel het heden als het verleden als de toekomst. Zowel het denken als het voelen als het doen. Van Missie tot omgeving en terug. 

 
 

  Transpersoonlijk  

 Coaching op basis van mystieke en spirituele ervaringen van mensen en de transcendente aspecten daarvan te onderzoeken. Men gaat ervan uit dat ervaringen op natuurlijke wijze te verklaren en daardoor ook wetenschappelijk te onderzoeken zijn. Dit uitganspunt werd onderandere door Carl Gustav Jung en Mazlov gehanteerd. De ontwikkeling van ons Beliefsystem is onderhevig aan cultureel-politieke ontwikkelprocessen en het collectieve bewustzijn. Deze invloed wordt meegenomen in deze Coach module. Daarbij de opmerking dat de werking van denksystemen zoals door Chris Cowan in Spiral Dynamics is samengevat, een aparte module in ons aanbod is. 

 
 


Wat ga je leren?

 • NLP technieken toepassen in coaching
 • Ego onderzoeken en kaders vormen
 • combinatie heden -verleden -toekomst
 • Overlevingsscripts doorbreken
 • Ecologisch coachen
 • Transpersoonlijk holistisch te werk gaan
 • Denken voelen doen naar Voelen denken doen brengen
 • Dode paarden onderkennen.

Praktische informatie over de 
NLP Post Master Opleiding

Wat kost het en wat krijg je ervoor?

 • De investering bedraag € 625,00 euro per module, in totaal € 4375. euro
 • 2 Professionele NLP opleiders
 • Lesmateriaal inbegrepen
 • Assessments inbegrepen
 • NLP Coach Certificaat
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Bewustwording
 • Inzichten in moderne psychologie
 • Samenwerking bewuste en onderbewust
 • Specialisatie in Burn-out, Bore-out, Life-coaching, Life-changing-events,Trauma-release,persoonlijk leidinggeven, loopbaan ontwikkeling. 

Wat wil je nog meer weten ?

De lesdagen beginnen om 10:00. Dat geeft je voldoende tijd om naar Middelburg te komen en je auto gratis in de buurt te parkeren. Binnen 10 minuten sta je in Padma waar de koffie en thee op je wacht. De opleiders beginnen de dag met het navragen van jouw NLP ervaringen van de afgelopen week. Je hebt tussen de middag een uur pause en het eind van de dag is rond de klok van 17:00. Je kan in Padma je lunch genieten, of even de stad in lopen. De lunch moet je zelf verzorgen.

Voor het volgen van de NLP Post MAster wordt een afronde opleiding NLP Practitioner en NLP Master verwacht.