IM-Pact Opleidingen

IM-Pact NLP Opleidingen en Coaching 
Specialist in Communicatie en
Persoonlijke Ont-wikkeling.  

IM-Pact Opleidingen verwezenlijkt vrijheid, verbinding en duurzaamheid door Communicatie, Inzicht en Ont-wikkeling. 
 
Wij nodigen mensen uit om hun communicatie en persoonlijke drijfveren te onderzoeken en te verruimen. Je kan daardoor jezelf met jezelf en anderen verbinden. Dan ben je in staat om uit eigen beweging concreet jezelf te zijn zoals je bent. 
Wij geven je de tools en de ervaring om het ijs in je hart te verbreken en met jezelf samen te Zijn. 


Mark de Bokx en Ingrid Sanders

Vrijheid Verbinding Duurzaam

Ieder mens is uniek. Wij stimuleren zelfonderzoek en uitbreiding van je waarneming en overtuigingen, zodat je jouw unieke talenten kunt gaan leven.

Vertrouwen, ruimte en veiligheid zorgen ervoor dat het mogelijk is om met elkaar open te communiceren: de basis voor Verbinding.Het beter leren verstaan van onze verbale en non-verbale communicatie, wat leidt tot zelfkennis en daardoor heldere communicatie naar binnen en naar buiten. Smelt het ijs in je hart en leef zoals jij bedoelt bent te Zijn Pas als je leeft vanuit je hart, kun je je hoofd gebruiken om je lichaam in beweging te zetten op het pad van Liefde,  Verbinding en Ontwikkeling. Wij willen jou helpen om die verbinding tussen hart, hoofd en lichaam (weer) tot stand te brengen. 

Met onze NLP opleidingen ont-dek je je ware zelf, vrij van opvoeding, vrij van school, vrij van sociaal cultureel trauma, vrij van elke vorm van dwang. 

Smelt het ijs in je hart en leef zoals jij bedoeld bent te Zijn