IM-Pact Opleidingen

 NLP Post Master Opleiding

NLP en Menselijke Typeringen
(Archetypen van CG Jung)

CH Jung, grondlegger van de moderne psychologie, geeft je in deze module inzichten op Identiteits niveau.
Deze heeft feitelijk twee delen in zich. Het ene deel gaat over Introvert en Extravert. In deze opleidingendag ervaar je wat de verschillen zijn en onderzoek je jouw eigen voorkeur. Het resultaat van deze dag is dat je niet langer denkt in saaie en enthousiaste mensen maar type introvert en type extravert mensen. Geen mens is 100% het ene of het andere dus..je hebt NLP nodig om vast te stellen wat de overhand heeft en hoe je daardoor een bepaalde omgeving kiest om goed te kunnen functioneren.

Het tweede deel van de opleidinbgsdagen betreft Archetypen. De gedoodverfde leiders en volgers, de rebel en de onderzoekers. Hoe herken je deze typeringen en hoe werken deze delen samen als een masker wat we allemaal dragen en waar we direct op reageren.

IM-Pact Opleidingen maakt deze unieke combinatie van NLP en Introvert-Extravert / Archetypen , mogelijk in de NLP Post Master Module.  Elke module is 3 dagen en de kosten voor elke module zijn identiek. Je krijgt wel huiswerk mee en je hebt een eindopdracht waarbij je jouw typische voorkeuren onderzoekt.   Je presenteert welk effect dat heeft op jouw emotioneel welzijn en hoe zich dat op jouw levenspad zichtbaar maakt.

De opleidingsdagen verlopen zoals de NLP opleidingsdagen verlopen: intensieve oefeningen, inzichten en theorie om ook het hoofd van informatie te blijven voorzien. Zo kan je hart spreken als nooit tevoren!
 

Coming Soon

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Post Master Module
Menselijke typeringen

Extravert en Introvert

Archetypen, we hebben ze allemaal.

Introvert en Extravert  

Carl Gustav Jung onderzocht in de vorige eeuw de menselijke natuur. Zijn onderzoek is in de loop der jaren verder uitgebreidt en vormt tegenwoordig de grondslag voor vele psychologische en praktische benaderingen. Eén onderdeel van dat onderzoek heeft betrekking op "teruggetrokken of uitgaande" type mensen. Deze typologie heeft betrekking op Introvert en Extravert. Dat blijkt veel meer te zijn dan de standaard uitgangspunten.

Het verschil tussen introvert en extravert kan het beste omschreven worden door de uitersten te beschrijven. Naar verwachting is niemand 100% introvert of 100% extravert. Wel kunnen de typische kenmerken zeer overeenkomen met je persoonlijke voorkeur.

Introvert en Extravert. Het verschil helpt om te begrijpen wat je als extravert en introvert nodig hebt

Om de begrippen extravert en introvert te omschrijven noemen we een aantal voorbeelden:

Extraverten krijgen energie als ze andere mensen om zich heen hebben. Introverten krijgen energie als ze zich afzonderen Introverten zoeken een omgeving met minder prikkels (geluid, visuele prikkels, etc) zoals een strandwandeling, rustige muziek, meditatie. Extraverten ontvangen graag heel veel prikkels op verschillende manieren. Kermis, gokhal of themapark In het algemeen zijn extraverten meer doeners. De introverten meer denkers. Extraverten zijn praters. Introverten zijn vaak meer bedachtzaam en minder impulsief. Extraverten zijn vaak rusteloos als ze alleen zijn en zoeken snel het gezelschap van anderen. Introverten hebben tijd alleen nodig om te denken en weer op te laden. Extraverten denken vaak hardop. Door hun meningen te formuleren komen ze tot conclusies. Daarvoor hebben ze gesprekken en discussies nodig. Introverten hebben eenzaamheid, stilte, tijd en reflectie nodig om tot conclusies te komen.

Onderzoek heeft aangetoond dat er duidelijke verschillen zijn in hersenactiviteiten. Introverten volgen een andere route in de hersenen en gebruiken meer stappen dan extraverten. Uit datzelfde onderzoek blijk dat wereldwijd slechts 25% introvert is. Voor elke introvert zijn er 3 extraverten.

Over introverten zijn veel misstanden. Ruim 100 jaar geleden werd introvert zijn verward met verlegen en afstandelijk. Ondanks vooruitgang in het onderzoek naar introverten en hun specifieke talent, is er maar weinig gedaan om de verschillen duidelijk te maken. Opleidingen, informatievoorziening en ontspanning zijn veelal gericht op de meerderheid, namelijk extraverten. Veranderen kan niet, je talent optimaal inzetten wél!

 

Archetypen

Het woord archetype is een verzamelnaam. Een archetype staat voor een persoon, plaats of symbool waar instant waarde aan wordt gehecht. Deze informatie lijkt in onze psyche te zijn opgeslagen en al bij onze geboorte te functioneren. We hebben toegang tot elk archetype want we delen gemeenschappelijke structuren via het collectieve onderbewuste. 

Welk archetype op welk actief wordt is afhankelijk van de informatie die wordt aangeboden. De omstandigheden waarin we verkeren bepalen de actievering. Zodra een archetype wordt geactiveerd reageren mensen met een gelijkaardig gedrag. Mensen worden op dat moment gedreven tot automatische gedachten- en gevoelspatronen.

Zo zijn er onder andere de Moeder, het Kind, archetypen die meegedragen worden omdat mensen van alle tijden te maken gehad hebben met moeders en kinderen. 

In intensiteit van ervaring overstijgt het archetype echter de reële moeder. Een archetype is een absoluut ideaal beeld, een ultieme generalisatie, van de realiteit. Archetypen zijn een leeg format, een lege vorm, dat pas tot leven komt als ze opgeroepen worden en vervolgens buiten de eigen psyche geprojecteerd. Er wordt met andere woorden een archetype door jezelf over een ander heen geplakt. 

Zo kunnen bepaalde mensen, plaatsen, situaties, geuren net dat iets hebben dat het archetype wakker maakt. De hoofdfiguren in film en media zijn waarschijnlijk in staat om bij vele mensen een bepaald archetype aan te raken en juist daardoor zo aantrekkelijk of afschrikwekkend.

Het archetype schenkt aan de persoon op wie het geprojecteerd wordt steeds een bovennatuurlijke glans. Deze glans betovert doordat ze iets aantrekkelijk, fascinerend heeft én tegelijkertijd iets afschrikwekkend en zelfs angstaanjagend. Dit dubbelzinnige effect van het archetype en zijn onbewuste werking maken dat een archetypische projectie in staat is om mensen te binden. Het vernietigende charisma van sommige leiderstypes en het verslavende karakter van bepaalde verliefdheden kunnen van hieruit verklaard worden.

Cardinale lijnen zorgen voor herkenning.

TMet behulp van calibratie, metaprogramma's en overtuigingen maak je gebruik van de basis lijnen om te herkennen welk archetype iemand bij jou oproept. Met dezelfde tools helpen je medecursisten je jouw archetype te laten herkennen. Deze informatie kan een indringend inzicht geven op de vraag waarom mensen altijd op een bepaalde manier op je reageren. Jouw archetype is moeizaam te veranderen, je reactie op andermans archetype kan echter wel worden aangepast. Elk archetype heeft juist die eigenschappen waar jij op kan reageren.

Wat ga je leren?

 • Introverte eigenschappen onderkennen
 • Extraverte eigenschappen onderkennen
 • Jouw typering optimaal inzetten
 • Jouw eigen Archetype
 • Welk archetype in je irritatie zitten
 • Welk archetype je gewoon niet ziet
 • oe kan je een juiste omgeving uitkiezen om te kunnen stralen
 • Welke motivatoren jij nodig hebt
 • War moet je ingrijpen, bij jezelf

Praktische informatie over de 
NLP Post Master Opleiding

Wat kost het en wat krijg je ervoor?

 • De investering bedraag € 625,00 euro per module, in totaal € 4375. euro
 • 2 Professionele NLP opleiders
 • Lesmateriaal inbegrepen
 • Assessments inbegrepen
 • NLP Coach Certificaat
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Bewustwording
 • Inzichten in moderne psychologie
 • Samenwerking bewuste en onderbewust
 • Specialisatie in Burn-out, Bore-out, Life-coaching, Life-changing-events,Trauma-release,persoonlijk leidinggeven, loopbaan ontwikkeling. 

Wat wil je nog meer weten ?

De lesdagen beginnen om 10:00. Dat geeft je voldoende tijd om naar Middelburg te komen en je auto gratis in de buurt te parkeren. Binnen 10 minuten sta je in Padma waar de koffie en thee op je wacht. De opleiders beginnen de dag met het navragen van jouw NLP ervaringen van de afgelopen week. Je hebt tussen de middag een uur pause en het eind van de dag is rond de klok van 17:00. Je kan in Padma je lunch genieten, of even de stad in lopen. De lunch moet je zelf verzorgen.

Voor het volgen van de NLP Post MAster wordt een afronde opleiding NLP Practitioner en NLP Master verwacht.